Краткосрочните цени на стоките остават високи, но липса на подкрепа в средносрочен и дългосрочен план
В краткосрочен план факторите, подкрепящи цените на суровините, продължават да съществуват. От една страна, разхлабената финансова среда продължи. От друга страна, затрудненията в предлагането продължават да тормозят света. Въпреки това в средносрочен и дългосрочен план цените на стоките се сблъскват с няколко ограничения. Първо, цените на стоките са твърде високи. Второ, ограниченията от страна на предлагането постепенно се облекчават. Трето, паричната политика в Европа и САЩ постепенно се нормализира. Четвърто, ефектът от гарантирането на предлагането и стабилизирането на цените на местните суровини постепенно се освобождава.


Публикувано време: септември-05-2021